Foto/ Izvor: Zupajastrebarsko.hr

Danas slavimo jednu od najvažnijih svetkovina u crkvenoj godini – svetkovinu Presvetog Trojstva, najvećeg otajstva kršćanske vjere; kojom ispovijedamo da je Bog nad svim, sve je po Njemu i On je u svemu. Bog je u svojoj naravi jedan, ali su u njemu tri božanske osobe – Otac, Sin i Duh Sveti. Ta je vjerska dogma, jedna od temeljnih istina kršćanstva, proglašena 325. na Nicejskom saboru.

Božanska bit postoji u tri osobe, i to tako što je druga osoba (Sin) rođena od Oca, a treća, Dug Sveti, koji izlazi od Oca i Sina. Presveto Trojstvo najčešće je simbolizirano u liku starca (Otac), mlada čovjeka (Sin) i goluba (Duh Sveti).

Bog kao Presveto Trojstvo, objavio se prilikom Isusova krštenja na rijeci Jordan: “Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: “Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!“ (Lk 3,21-22).

Većina kršćanskih crkava vjeru u Trojstvo drže definicijom kršćanstva: kršćanin je onaj tko vjeruje u Presveto Trojstvo i tko je kršten u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Svaki put kad izgovaramo: ”U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!”, ispovijedamo Presveto Trojstvo – vjeru u jednog jedinog Boga, u tri božanske osobe: Oca i Sina i Duha Svetoga.

Presvetom Trojstvu posvećene su mnoge župe, crkve i kapele diljem svijeta i hrvatskih krajeva.

Izvori: Zupajastrebarsko.hr; Laudato.hr

Oznaka: SVETAC DANA

/Misija FRAMOST/