IX. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 2. 6. 2024., DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

IMENDANI: Marcelin i Petar, Erazmo, Eugen, Gvido, Nikola

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: Pnz 5,12-15; Ps 81,3-8a.10-11; 2 Kor 4,6-11; Mk 2,23 – 3,6

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Sin Čovječji gospodar je i subote.”, Mk 2,23 – 3,6

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: ”Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?”

Isus im odgovori: ”Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?”

I govoraše im: ”Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!”

Uđe ponovno u sinagogu.

Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže.

On kaže čovjeku usahle ruke: ”Stani na sredinu!” A njima će: ”Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?”

No oni su šutjeli.

A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: ”Ispruži ruku!”

On ispruži – i ruka mu zdrava!

Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: SaraD

/Misija FRAMOST/