Svake godine, o blagdanu sv. Ante ožive svetišta naša, ožive veze i spone vjerničke i prijateljske, ožive naša mala i velika svetišta omiljenog sveca našeg i sveca cijeloga svijeta, sv. Ante Padovanskog. U njegovu rodnom Lisabonu ga zovu sv. Ante Lisabonski, u Padovi gdje je 13.lipnja preminuo zove ga se sv. Ante Padovanski, u Cimu gdje mnogo toga podsjeća na sveca sv. Antu, slavimo svetog Antu Cimskoga, na Humcu kod Ljubuškog slavimo sv. Antu Humačkog, a u Tepčićima, prostoru ponad Brotnja i Čitluka, a nadomak Jasenica kad se produži cestom ‘niz Nimačku’ slavi se i proslavlja sv. Ante Tepački.

I ove godine, kad smo obilježavali stotu obljetnicu uspostave župe Ploče-Tepčići, na Pločama u Tepčićima bilo je živo, pobožno, Bogu i sv. Anti odano kroz cijelo vrijeme devetnice, a napose na uočnicu i na sam dan – blagdan sv. Ante.

Živo smo se spominjali nekadašnjeg župnika fra Tome Zubca, svojevrsne legende hercegovačkih fratara i tolikih drugih poslije njega; živo smo se spominjali fra Srećka Granića, stare kuće i kapele, te nove crkve na uzvisini Ploča podignute, na koju su franjevci sa svojim pukom i podupirateljima iznimno ponosni; prisjećali smo se fra Ante Leke, fra Drage Škrobe…. fra Ante Šaravanje, živućeg sina ove župe; u zahvalnosti smo spominjali i strinu Maru koja je sav svoj život dala i žrtvovala Crkvi i fratrima služeći fratru i puku na Tepčićima.

I sadašnji poslužitelji našeg franjevačkog blaga na Tepčićima, fra Martin Planinić i fra Mile Vlašić uložili su golemi trud sanirajući krov crkve na Dobrom Selu, a posebno župnu crkvu na Pločama – Tepčići. Ondje su promijenjene elektro instalacije, uvedeno ozvučenje, postavljeno novo suvremeno osvjetljenje i gromobranska instalacija. U župnoj kući osposobljena je prijamna dvorana s kuhinjom i drugim potrebitim prostorima… Jednom riječju mnogo se uradilo, mnogo se vidi, a najviše od svega je pod zemljom i običnom promatraču se ne vidi. Osjeća se i zamjećuje dah života i volje za životom.

Ove godine su fratri sa svojim prijateljima i članovima franjevačkog vjerničkog zajedništva uobičajeno otpočeli svečano slavlje pjevanjem svečevih litanija, potom svete mise pod kojom je propovijedao fra Stanko Pavlović, te nakon mise blagoslova prometala, blagoslova djece i svih drugih nazočnih, čašćenje svečevih moćiju koje su bile izložene na čašćenje.

Nakon mise svatko se povukao u svoj obiteljski, rodbinski i prijateljski krug gdje se nastavilo slaviti Boga i sv. Antu kako se to desetljećima činilo. I rana – jutarnja misa, bila je dobro posjećena,kao i pučka i večernja misa koja je služena za one koji zbog posla nisu mogli tijekom dana biti u zajedništvu, a žarko su željeli sudjelovati u proslavi sv. Ante.

Neka je sve na slavu Božju, a zagovor sv. Ante nas pratio tijekom cijeloga života i na svakom koraku.
/Misija FRAMOST/