Donosimo vam novi broj listića FRAMOST u kojem čitajte sve o koronavirusu i obavijestima naše Misije za idućih 15 dana. Čitajte o:

  • Izvanredno stanje
  • Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta.
  • Riječ Božja u ulomcima
  • Riječ na riječ – kardinal Bozanić o koronavirusu
  • I krunica je lijek protiv koronavirusa (Ivan Ugrin)
  • Upute i uredbe kardinala Puljića
  • Obavijesti – Neka bude bjelodano

Listić FRAMOST br. 6/2020

Preuzmite, čitajte, dijelite…

/Misija FRAMOST/