Sv. Ernest bio je biskup, živio je i djelovao na prijelazu 3. u 4. st. Mučeničku je smrt podnio sa skupinom kršćanskih vjernika, s njima je pokopan u Rimu.

Salzburški biskup Johan Ernest von Thun je njegove relikvije prenio u Salzburg te ih je položio u crkvu Presv. Trojstva koju je sagradio i posvetio 1702. god. Danas se crkva nalazi u sklopu bogoslovnoga sjemeništa gdje se sv. Ernest i danas slavi; mnogi kršćani nose njegovo ime, napose među onima njemačkoga jezičnog područja.