Sudjelovali smo na ispraćaju pokojnog fra Ivana Ševe.
Donosimo fotografije.

Pokoj vječni daruj mu gospodine. Počivao u miru.

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/