Najprije svetom misom, a kasnije kratkim programom u dvorištu Centra svete Barbare na Rudniku, naše dvije skupine dječijeg ansambla HKUD – a “Sv. Ante – Cim” Mostar u srijedu izveli su kratki program kojeg su posvetili svim majkama.

Donosimo fotografije.

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/