Donosimo vam novi broj listića FRAMOST koji je u potpunosti posvećen proslavi svetog Ante u Cimu. Pogledajte program proslave i devetnice koja prethodi proslavi kao i ostale zanimljivosti o Cimu i našem svecu.

Listić FRAMOST br. 11/2021 (U POVODU PROSLAVE SV. ANTE U CIMU)

/Misija FRAMOST/