Dnevna arhiva: 2. srpnja 2021.

2. srpnja – sv. Bernardin Realino

Danas je sv. Bernardin Realino. Rođen je 1. prosinca 1530. godine u Carpiju u sjevernoj Italiji. Stekao je vrlo dobru naobrazbu, dva doktorata, iz crkvenoga i građanskoga...