Prije jesenskih kiša okupila se ekipa dragovoljaca oko vremešnog mlinara Ivana-None Cvitkovića Lulina i betonirali su rukavac Radobolje koji navodi rijeku na mlinicu. Skanjivali su se već odavno na to, a sada je došao čas i akcija je uspješno provedena.

Zahvalan za odaziv i prijateljsku pomoć.

Mlinar je uvečer sve počastio i svima na pomoći zahvalio.

Lijepo je to, kad se i u današnje vrijeme koje je oskudno dragovoljcima akcija mogla organizirati i uspješno provesti. Čestitamo!

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/