Dnevna arhiva: 30. studenoga 2021.

30. studenog – sv. Andrija, apostol

Andrija, kao i brat mu Šimun Petar, bijaše ribar na Genezaretskom jezeru u Kafarnaumu, kamo obojica dođoše iz rodne Betsaide. U apostolskom zboru ribari...