Obred Pepeljanja uz svetu misu održan je u franjevačkom centru sv. Barbare na Rudniku, večeras na Čistu srijedu.

Donosimo fotografije.

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/