Obilježene su Lipanjske zore na Rudniku. Donosimo vam fotografije.

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/