Donosimo vam novi broj listića FRAMOST.

Preuzmite ga, čitajte, ali i dijelite s drugima.

Listić FRAMOST br. 12/2022

/Misija FRAMOST/