Ovih dana je u Zagrebu na GLAZBENOJ AKADEMIJI diplomirao BOŽIDAR VLAŠIĆ, sin Damjana Vlašića i Blagice r. Mlinarević iz Sovića/Gorica – Grude. Nakon marljivog studija i semestra u Poljskoj u Zagrebu je okončao svoj studij i stekao naslov mag.mus. Božidar Vlašić. Čestitamo mladom glazbeniku, njegovim roditeljima i sestri mu Mariji, te stricu fra Božidarovu – našem fra Mili. Neka ih Božji blagoslov prati i nadalje na putu kroza život.

/MISIJA FRAMOST/