Za predstojeći Uskrs se spremamo na različite načine.

Tako zajednice žena u našim centrima sv. Barbara-Rudnik i sv. Franjo-Ilići marljivo izrađuju različite detalje koji podsjećaju na značenje Uskrsa i svoje rukotvorine će ponuditi puku i narodu, a time i dobro u-činiti i sebi i drugima.

Hvale vrijedne akcije, kao i dobar primjer drugima da se uvijek i u svakoj prilici može DOBRO ČINITI!

MISIJA FRAMOST