Poklonim li ti riječ, ništa ti svoga dao nisam.

Darujem li ti osmjeh, ni on ne pripada meni.

Povedem li te u planinu da vidiš čistu ljepotu, opet pred tobom stojim praznih ruku.

Pokažem li ti more i s tobom preplivam rijeku,

poklonim li ti zrele smokve i slatko grožđe, pročitam li ti Pjesmu nad pjesmama,

opet ti ništa svoga dao nisam.

I kada bih ti dao sebe i svoje vrijeme, sve što umijem i sve što sam učio,

sve znano i sve zaboravljeno znanje ni tada ti ne bih ništa od sebe dao.

Kako da ti kažem: sve moje je tvoje kad nigdje ništa moga nema!

I kako da ti ne poklonim sve

kad sve sam dobio samo da dijelim!

Fra Ante Vučković

 

Želimo Vam ugodnu i blagoslovljenu svetu nedjelju…

/Misija FRAMOST/