1. Bogu je više stalo da nam podari svoje blagoslove nego nama da ih primamo.
 2. Upravo u ovom trenutku mogu, ako želim, postati Božji prijatelj.
 3. Ima nešto u poniznosti što čudesno uzvisuje srce.
 4. Svladaj sebe i svijet će biti pod tvojim nogama.
 5. Visoko su nebesa i nisko je zemlja. Milost silazi kad molitva uzlazi jer Bog čuje taj čovjekov glas.
 6. Kad bi nam Bog bio shvatljiv, ne bi bio Bog.
 7. Za sebe si nas, Gospodine, stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u Tebi.
 8. Bilo što da pripovijedaš, čini to tako da onaj komu govoriš slušajući – vjeruje, vjerujući – nada se i nadajući se – ljubi.
 9. Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći.
 10. Molitva? Ključ za Nebo.
 11. Kada u Crkvi ne bi bilo oproštenja grijeha, ne bi postojala ni nada u vječni život i vječno oslobođenje. Zahvalimo Bogu što je Crkvi dao takav dar.
 12. Onaj tko zna kako dobro moliti, zna dobro živjeti.
 13. Povjeri prošlost Božjoj milosti, sadašnjost Njegovoj ljubavi, a budućnost Njegovoj providnosti.
 14. Bog se počovječio, da se čovjek može pobožanstveniti.
 15. Bože, od tebe se odvojiti znači pasti. K tebi se prikloniti znači ustati. U tebi ostati znači imati siguran oslonac.
 16. Tijelo umire kad se odvoji od duše, a duša umire kad se odvoji od Boga.
 17. Želiš li da tvoja molitva k Bogu uzleti? Podaj joj onda ova dva krila – post i milostinju.
 18. Ovo je naša životna zadaća: radom i molitvom napredovati u milosti Božjoj dok ne postignemo onaj stupanj savršenosti u kojemu čista srca možemo gledati Boga.
 19. U mjeri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja ljepota, jer ljubav je ljepota duše.
 20. Tko sam ne gori ljubavlju, ne može ljubavlju zapaliti drugoga.
 21. Ne pričaj bližnjem o ljubavi: ljubite ga!
 22. Ljudi putuju pa se dive visovima planina, divovskim valovima mora, dugim tokovima rijeka, širokim prostranstvu oceana, i kružnom pokretu zvijezda; a pored sebe prolaze i – ne čude se ničem.
 23. Ako šutiš – šuti iz ljubavi; ako govoriš – govori iz ljubavi; ako opominješ – opominji iz ljubavi; ako opraštaš – opraštaj iz ljubavi.
 24. Ti si Bog moj, tebi uzdišem danju i noću… Kasno sam te uzljubio, Ljepoto, tako stara i tako nova. A eto, ti si bio u meni, a ja izvan sebe. Ti si bio sa mnom, a ja nisam bio s tobom. Zvao si me i vikao, probio si moju gluhoću. Zabljesnuo si, sijevnuo si i rastjerao moju sljepoću. Prosuo si miomiris, a ja sam ga upio pa uzdišem za tobom. Okusio sam ga pa gladujem i žeđam. Dotaknuo si me i ja gorim za mirom tvojim.

 

Izvor: /bitno.net/

/Misija FRAMOST/