XXI. tjedan kroz godinu

Petak, 1. 9. 2023., svagdan

ČITANJA: 1Sol 4,1-8; Ps 97,1-2b.5-6.10-12; Mt 25,1-13

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

IMENDANI: Jošua, Siksto, Terencije, Verena, Viktor, Egidije, Vuk, Julijana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!”,  Mt 25, 1-13

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: ”Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.”

Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ”Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!” Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ”Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!” Mudre im odgovore: ”Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!”

Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ”Gospodine! Gospodine! Otvori nam!” A on im odgovori: ”Zaista, kažem vam, ne poznam vas!”  Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!

Riječ Gospodnja.

 

/Misija FRAMOST/