Foto: SaraD

Duše Sveti,

molim Te za dar mudrosti kako bih bolje upoznavao Tebe i Tvoje Božje savršenstvo;

za dar razuma, za bolje razumijevanje duha tajne vjere svete;

za dar jakosti, da živim preko načela vjere;

za dar savjeta, kako bi mogao tražiti savjet za sve u Tebi i uvijek ga mogao nalaziti u Tebi;

za dar hrabrosti, da mene nikakav strah ni zemaljska razmatranja ne mogu odvojiti od Tebe;

za dar pobožnosti, da uvijek služim Tvom veličanstvu ljubavlju djece;

za dar Božjeg straha, da se bojim grijeha, koji Tebe, Bože, vrijeđa.

*Ovu molitvu Duhu Svetomu, koju je molio još od djetinjstva, sveti Ivan Pavao II. zapisao je drhatvom rukom godinu dana prije smrti, u želji da ju svakodnevno molimo i doživimo blagoslov Duha Svetoga u izobilju kako je to on doživljavao.

/Misija FRAMOST/