Donosimo vam novi broj listića FRAMOST. Preuzmite ga, čitajte i podijelite s drugima.

U listiću se nalaze rasporedi svih aktivnosti naše Misije.

Listić FRAMOST br. 12/2023

/MISIJA FRAMOST/