XXVI. tjedan kroz godinu

Utorak, 3. 10. 2023., svagdan

IMENDANI: Dionizije Areopagit, Kandida, Svjetlana

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: Zah 8,20-23; Ps 87,1-7; Lk 9,51-56

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Isus sa svom odlučnošću krenu prema Jeruzalemu.”, Lk 9, 51-56

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu.

I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijsko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem.

Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: ”Gospodine hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?”

No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo.

Riječ Gospodnja.

 

/Misija FRAMOST/