XXIX. tjedan kroz godinu

Srijeda, 25. 10. 2023., ili: Obljetnica posvete vlastite crkve; svagdan

IMENDANI: Krizant, Krizanta, Darija, Krispin, Krispina

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: Rim 6,12-18; Ps 124,1-8; Lk 12,39-48

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Komu je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati.”, Lk 12,39-48

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki  

U ono vrijeme…

Reče Isus svojim učenicima: ”Ovo znajte:

kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće.

I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite, Sin Čovječji dolazi.”

Nato će Petar: ”Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?”

Reče Gospodin:

”Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom

da im u pravo vrijeme daje obrok?

Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi.

Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.

No rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’

pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se,

doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti;

rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.

I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga,

a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca.

A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca.

Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati.

Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati!”

Riječ Gospodnja.

 

Izvori: /hilp.hr/; /www.bing.com/images/search?

/Misija FRAMOST/