XXIX. tjedan kroz godinu

Petak, 27. 10. 2023., svagdan

IMENDANI: Namat, Bartol, Bartolomej, Bare, Flor, Florijan

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: Rim 7,18-25a; Ps 119,66.68.76-77.93-94; Lk 12,54-59

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Lice zemlje i neba umijete rasuditi. Kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?”, Lk 12,54-59

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki  

U ono vrijeme…

Reče Isus mnoštvu: ”Kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: ‘Kiša će!’ I bude tako. Kad zapuše južnjak, kažete: ‘Bit će vrućine!’ I bude. Licemjeri! Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?”

”Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo? Kad s protivnikom ideš glavaru, na putu sve uloži da ga se oslobodiš pa te ne odvuče k sucu. Sudac će te predati izvršitelju, a izvršitelj baciti u tamnicu. Kažem ti: nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.”

Riječ Gospodnja.

 

Izvor: /hilp.hr/

Foto: Budimir Bošnjak

/Misija FRAMOST/