Foto: Ante Boras / Ranokršćanska bazilika, Cim – Mostar, listopad 2023.

Povod istraživanjima vezan je za rezultate istraživanja iz prošle 2022. godine, osobito geofizičkih istraživanja, koja su ukazala na mogućnost postojanja više neistraženih grobova na prostoru crkve, piše Bljesak.info.

Završila je druga faza revizijskih arheoloških iskopavanja na nalazištu starokršćanske crkve u Cimu. Povod istraživanjima, kako je za Bljesak.info potvrdio pročelnik studija Arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru doc.dr.sc. Tino Tomas, vezan je za rezultate istraživanja iz prošle 2022. godine, osobito geofizičkih istraživanja, koja su ukazala na mogućnost postojanja više neistraženih grobova na prostoru crkve.

Sedam grobova

”Ove godine pronađena su ukupno četiri groba, jedan na prostoru narteksa (pravokutnog predvorja na zapadnom dijelu crkve), te još tri groba na prostoru protezisa (jedne od pomoćnih prostorija podignute uz južnu stranu naosa crkve). Svi novopronađeni grobovi imali su više-manje ujednačenu arhitekturu u vidu izduženih pravokutnih škrinja izrađenih od četiri uspravno postavljene kamene ploče koje su bile prekrivene sa jednom ili više pokrovnih ploča dodatno zabrtvljenih žbukom”, navodi Tomas, arheolog koji je bio na čelu ovog istraživanja.

Ono što se još ističe kao zanimljiv i vrijedan nalaz sa protekle istraživačke kampanje je i nalaz ukrašenog kamenog pilastra, koji je kao spolija bio ugrađen u zapadnu, užu stranicu jednog od grobova s prostora protezisa. Isto tako, prilikom istraživanja pronađeno je i dosta tzv. pokretne arheološke građe koja korespondira s vremenom kasne antike, tj. vremenom korištenja crkve – kao što su ulomci staklenih recipijenata i svjetiljki, te ulomci tipične kanelirane keramike i dr.

Mjesta za istraživanje ima ”Preeliminarni rezultati ovih najnovijih istraživanja samo su dodatno potvrdili važnost nalazišta starokršćanske crkve u Cimu. Mjesta za buduća istraživanja još ima, no naglasak trenutno treba staviti na aktivnosti izrade projektne dokumentacije vezane za konzervatorske zahvate na crkvi s ciljem konačne prezentacije i valorizacije ovog vrijednog nalazišta, kako bi se kroz jedan suvremen i moderan pristup nalazište starokršćanske crkve u Cimu približilo budućim posjetiteljima i općenito široj zainteresiranoj javnosti”, navodi Tomas za Bljesak.info.

I ove godine nositelj istraživanja je Muzej Hercegovine iz Mostara, dok su sama istraživanja, uz Tomasa, rađena sa stručnom ekipom koju su činili mag. archeol. Ante Vujnović, mag. archaeol. Marija Magdalena Šutalo, mr. sc. Edin Mulović i student arheologije Boris Rozić.

Više na: https://bljesak.info/sci-tech/znanost/arheoloska-iskopavanja-pronadeni-novi-grobovi-potvrdili-vaznost-crkve-u-cimu/437947

 

Izvor: Bljesak.info

/Misija FRAMOST/