Foto: Ante Boras

Devetnica Bezgrešnom Začeću Blažene Djevice Marije moli se od 29. studenog do 7. prosinca. Blagdan Bezgrešnog začeća slavi se 8. prosinca, a ukoliko, pak 8. prosinca padne na nedjelju, svetkovina Bezgrešnog začeća se prenosi na ponedjeljak, 9. prosinca, jer nedjelja došašća ima prednost pred svim slavljima.

DEVETNICA

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Djela naša, molimo, Gospodine, milošću svojom priteci, da svaka naša molitva i radnja s tobom vazda počinje i početa da se s tobom dovrši.

 1. dan
  O Marijo Djevice prečista, začeta bez grijeha istočnog, tvoja je neokaljana čistoća slična gorućem busu kupine što ga je Mojsije promatrao, utrni u nama vatru grešnih požuda zbog kojih se nebrojene duše gube. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno začeće BDM, Majke Božje. … Zdravo Marijo …
 2. dan
  O sretna Djevice Marijo, koja si mimo svih ljudi kao tajanstvena lađa očuvana od općeg potopa istočnoga grijeha, očuvaj i mene od potopa tolikih grijeha, koji su poplavili sva sela i gradove kršćanske. Blagoslovljeno … Zdravo Marijo …
 3. dan
  O Marijo, divna čista golubice, koja si se tek puštena iz ruku Božjih, odmah digla na krilima svoje svete nevinosti, te nikada ne pade u blato nečistoće u koji tone cio svijet, daj da se i ja dignem na krilima Božje ljubavi nad svijet okužen ovim grijehom, te zamrzim sve njegove grešne naslade i nestalna njegova dobra. Blagoslovljeno … Zdravo Marijo …
 4. dan
  O čista Djevice Marijo, ti stojeći uvijek uz izvor milosti Božje, cvala si kao plodna palma mirisavim cvijetom svih kreposti, učini da i meni budu otvorena vrata Božje milosti da mognem dostići dostojan plod pokore. Blagoslovljeno … Zdravo Marijo …
 5. dan
  O ljubljena Djevice Marijo, koja si slična zatvorenom urešenom vrtu u koji nikada ne uđe otrovna paklena zmija, ne dopusti da se ikakav grijeh uvuče u vrt srca mog. Blagoslovljeno … Zdravo Marijo …
 6. dan
  O čista Djevice Marijo koja si sinula na ovaj svijet kao rumena zora bez ikakve ljage i tame, učini da nikada ne zađem u tmine smrtnoga grijeha. Blagoslovljeno … Zdravo Marijo …
 7. dan
  O Bezgrešna Djevice Marijo koja si od postanka svoga cvala kao mirisavi ljiljan, rasprostirući na sve strane svoj plemeniti miris, koji nikad ne okuži otrovni vjetar grijeha, učini da se moje srce nikada ne otruje nečistim grijehom bludnim. … Zdravo Marijo …
 8. dan
  O slatka Djevice Marijo, koja si po Duhu Svetom začela i rodila božanstveni plod utrobe svoje Isusa, isprosi mi po zaslugama svojim, krepost čistoće kojoj se obećaje gledanje lica Božjega, kako sam Spasitelj Isus kaže : Blaženi čista srca jer će Boga gledati… Blagoslovljeno … Zdravo Marijo …
 9. dan
  O Djevice Marijo, Bogu najdraža, najmilija i kod Njega uvijek primljena, isprosi mi milost da na ovom svijetu sveto živim i sveto umrem te da dođem u vječno blaženstvo gdje ću s tobom, u društvu svih svetih, zauvijek Boga slaviti i hvaliti a tebi na isprošenim milostima zahvaljivati … Zdravo Marijo …

Litanije Bezgrešnom Začeću

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče, koji si pripravio dostojan stan svome Sinu bezgrešnim začećem Marijinim,
Smiluj nam se!
Sine, koji si otkupio svoju Majku svojim stečenim zaslugama,
Smiluj nam se!
Duše Sveti, koji si oživio Marijino bezgrešno začeće,
Smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, koje si predodredilo Marijino bezgrešno začeće, prije svih vjekova, smiluj nam se!

Marijo, bez grijeha začeta, draga kćeri Vječnog Oca,
Moli za nas koji se tebi utječemo!
Marijo, bez grijeha začeta, predostojna Majko Sina Božjeg,
Marijo, bez grijeha začeta, djevice prečista i zaručnice Duha Svetoga,
Marijo, bogatstvo svih nadnaravnih darova tvoga bezgrešnoga začeća,
Marijo, koja si između svih stvorenja oslobođena od istočnog grijeha,
Marijo, koja si u svom bezgrešnom začeću okićena puninom milosti,
Marijo, koja povlasticom svoga bezgrešnoga začeća daruješ više odličje svim stvorenjima,
Marijo, svojim ulaskom u svijet postala si sunce koje sve obasjava,
Marijo, koja si nas svojim bezgrešnim začećem sačuvala od trostruke požude,
Marijo, sva lijepa i bez ljage,
Marijo, svetište Utjelovljene Mudrosti,
Marijo, majko dobrog savjeta,
Marijo, majko brze pomoći,
Marijo, majko nježne milosti,
Marijo, majko lijepe ljubavi,
Marijo, zoro najljepšeg dana,
Marijo, ljiljane čistoće bijeliji od snijega,
Marijo, nova Evom, koja si satrla glavu zmiji,
Marijo, koja bezgrešnim začećem borbenu i ponosnu Crkvu činiš slavnom i sretnom,
Marijo, koja napunjaš radošću srca svoje djece,
Marijo, čije je ime puno nježnosti i blagoslova,
Marijo, uzore života vjere, ufanja i ljubavi,
Marijo, tornju neprobojni neprijateljima našega spasenja,
Marijo, Majko Isusova i uvijek djevice, Majko Bezgrešna,
Marijo, Djevice i Majko, blagoslovi odozgo sve žene,
Marijo, čuvarice i djeliteljice milosti koje Isus daje kršćanima,
Marijo, nado i utjeho ranjenih, bolesnih i umirućih,
Marijo, snažna zaštitnice i vrla osloboditeljice onih koji te zazivaju,
Marijo, koja si poslije Isusa bila sva radost i sva sreća Adamove siromašne djece,
Marijo, sjajna vrata slave i prekrasnoga raja,
Marijo, svode nebeski slave, i svjetlosti blaženih u nebu,
Marijo, čije je srce bilo utopljeno u ocean boli podno križa,
Marijo, bez grijeha začeta, povuci nas mirisom svojih kreposti i dovedi nas u nebo,

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se Gospodine!

Ti si bez grijeha začeta, Djevice Marijo,
Moli za nas Oca čijeg si Sina rodila!

Pomolimo se:
Bože koji si po bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije, pripravio dostojan stan svome Sinu, te je poradi njegovih zasluga od svake ljage grijeha sačuvao, daj da i mi po njezinu zagovoru k tebi čisti dođemo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Izvor: Hkm.hr

Poveznica: Litanije i devetnica Bezgrešnom Začeću Blažene Djevice Marije | HKM

/Misija FRAMOST/