XXXIV. tjedan kroz godinu

Petak, 1. 12. 2023., svagdan

IMENDANI: Nahum prorok, Florencija, Leoncije, Kazimir, Klementina

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: Dn 7,2-14; Otpj. pj.: Dn 3,75-81; Lk 21,29-33

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Kad vidite da to biva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje!”, Lk 21,29-33

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme…

Kaza Isus svojim učenicima prispodobu: ”Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: SaraD

/Misija FRAMOST/