Foto: /Misija FRAMOST/

 

Subota, 6. 1. 2024., BOGOJAVLJENJE, svetkovina

IMENDANI: Gašpar, Melkior, Baltazar, Gajo, Milan

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Dođosmo s istoka pokloniti se kralju.”, Mt 2,1-12

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: ”Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.”

Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: ”U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

’A ti, Betleheme,zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim

jer iz tebe će izaći vladalac koji će pāsti narod moj – Izraela!’

Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: ”Pođite”, reče, ”i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.”

Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu.

Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Misija FRAMOST

/Misija FRAMOST/