U povodu blagdana Prikazanja Gospodinova – Svijećnice ili Kalandore, kojeg kalendarski slavimo 2. veljače, danas je u svim našim Franjevačkim centrima pod redovnim nedjeljnim misama obavljen i obred blagoslova svijeća.

Svijećnica je spomendan na događaj kada su, prema propisu Mojsijeva Zakona, Josip i Marija donijeli Dijete Isusa u Hram da Ga, kao prvorođenca, obredno prikažu Bogu. Tu se, bilježi evanđelist, zatekao starac Šimun, koji je uzeo Dijete u naručje i u nadahnuću, prepoznao u njemu budućega Mesiju. Pri
tome je Šimun Isusa nazvao Svjetlom, doslovno ”Svjetlost za rasvjetljenje naroda”, i to je okosnica blagdana. Spominjući se tog događaja, vjernici u crkvu donose svijeće na blagoslov. Blagoslovljene svijeće se pale u obiteljima u različitim prilikama: na velike blagdane, u vrijeme oluje i grmljavine, stavljaju se u ruku umirućima kao ohrabrenje i znak nade u vječni život, prilikom krštenja, sahrana; za pokojne i sl.

Donosimo fotografije današnjeg misnog slavlja i obreda blagoslova svijeća iz Franjevačkog centra sv. Ante u Cimu.

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/