V. tjedan kroz godinu

Srijeda, 7. 2. 2024., svagdan

IMENDANI: Maksim, Julijana, Rikard, Držislav

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: 1Kr 10,1-10; Ps 37,5-6.30-31.39-40; Mk 7,14-23

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka.”, Mk 7,14-23

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme…

Isus ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: ”Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi — to ga onečišćuje. Tko ima uši da čuje, neka čuje!”

I kad od mnoštva uđe u kuću, upitaše ga učenici za prispodobu.

I reče im: ”Tako? Ni vi ne razumijete? Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti što u nj ulazi jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te u zahod izlazi?”

Tako on očisti sva jela.

Još dometnu: ”Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka. Ta iznutra, iz srca čovječjega izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: /Misija FRAMOST/

/Misija FRAMOST/