Stoljetni hrastovi Misišta na Bilima

2009. godine, na prijedlog bolivijske vlade, Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 22. travnja Danom planeta Zemlje – jedinog planeta na kojem ima života i koji daje život!!

Službeno se obilježava od 1992. godine, a ideju o njegovu obilježavanju prvi je put predstavio mirovni aktivist John McConnell na konferenciji UNESCO-a 1969. godine. Naziv ”Earth day” prvi je upotrijebio gradonačelnik San Francisca Joseph Alioto, 21. ožujka 1969. godine, u proglasu kojim je odlučeno da se na području San Francisca proslavi kao Dan planeta Zemlje, a prvi put je obilježen 22. travnja 1970. na sveučilištima SAD-a.

Danas se obilježava u 190 zemalja diljem svijeta, uz aktivno sudjelovanje brojnih udruga za zaštitu okoliša, s ciljem podizanja svijesti o sve ozbiljnijim problemima vezanim za globalno onečišćavanje prirodnog okoliša i važnosti pronalaska rješenja o njegovoj zaštiti.

Zemlja je dom svih nas!! Stoga, budimo odgovorni, budimo savjesni!!… reciklirajmo, pravilno odlažimo otpad i na za to predviđena mjesta; štedimo energiju i pitku vodu, manje koristimo automobile i plastiku, izbjegavajmo upotrebu kemikalija i pesticida, zasadimo drvo, očistimo korita rijeka,… sačuvajmo prirodu- tlo, vodu, zrak; i osigurajmo bolji život i zdravlje sebi i budućnost naraštajima koji dolaze poslije nas.

 

”Više cvijeća, manje smeća”; foto: SaraD

/Misija FRAMOST/