IV. vazmeni tjedan

Srijeda, 24. 4. 2024., svagdan ili: Sv. Fidel Sigmaringenski, prezbiter i mučenik

IMENDANI: Fidel, Fides, Vjeran, Vjera, Vjerko, Marija, Kleofa, Saloma, Salomeja, Deodat

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: Dj 12,24 – 13,5a; Ps 67,2-3.5.6.8; Iv 12,44-50

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Ja – Svjetlost – dođoh na svijet.”, Iv 12,44-50

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme, povika Isus:

”Tko u mene vjeruje,

ne vjeruje u mene,

nego u onoga koji me posla;

i tko vidi mene,

vidi onoga koji me posla.

Ja — Svjetlost — dođoh na svijet

da nijedan koji u mene vjeruje

u tami ne ostane.

I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih,

ja ga ne sudim.

Ja nisam došao suditi svijetu,

nego svijet spasiti.

Tko mene odbacuje

i riječi mojih ne prima,

ima svoga suca:

riječ koju sam zborio —

ona će mu suditi u posljednji dan.

Jer nisam ja zborio sam od sebe,

nego onaj koji me posla — Otac —

on mi dade zapovijed

što da kažem, što da zborim.

I znam:

zapovijed njegova jest život vječni.

Što ja dakle zborim,

tako zborim

kako mi je rekao Otac.”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Budimir Bošnjak

/Misija FRAMOST/