Foto: HKUD ''Sv. Ante - Cim''

Na današnji dan, 29. travnja, još od 1982. godine, a na inicijativu UNESCO-og Međunarodnog odbora za ples Međunarodnog kazališnog instituta za ples ITI, u zemljama širom svijeta se obilježava Međunarodni dan plesa.

Za datum je odabran dan rođenja začetnika modernog baleta i jednog od najvećih reformatora u povijesti plesa – Jeana Georgesa Noverrea.

Cilj obilježavanja ovoga Dana je podsjećanje javnosti na ples kao umjetnički oblik izražavanja te uživanje u njegovoj univerzalnosti koja prevladava sve političke, kulturne i etičke prepreke.

Svim plesačima, posebno našim folklorašima – članovima HKUD ”Sv. Ante – Cim”, njegovateljima kulture, baštine i tradicije; želimo sretan Dan 😊

Foto: HKUD ”Sv. Ante – Cim”

/Misija FRAMOST/