V. vazmeni tjedan

Ponedjeljak, 29. 4. 2024., SV. KATARINA SIJENSKA, djevica i crkvena naučiteljica, zaštitnica Europe, blagdan

IMENDANI: Katarina, Kata, Katica; Sever, Hugo

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: vl. 1Iv 1,5 – 2,2; Mt 11,25-30

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Sakrio si ovo od mudrih i umnih, a objavio malenima.”, Mt 11,25-30

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus:

”Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Ante Boras; HKUD ”Sv. Ante – Cim”

/Misija FRAMOST/