Dnevna arhiva: 2. listopada 2021.

Danas su sveti Anđeli čuvari

"Anđeli su svjetla zapaljena na Svjetlu što nema početka" - piše o njima sv. Ivan Damašćanin. "Svjetlo bez početka" sam je beskonačni Bog. A...

2. listopada – sv. Anđeli čuvari

"Anđeli su svjetla zapaljena na Svjetlu što nema početka" - piše o njima sv. Ivan Damašćanin. "Svjetlo bez početka" sam je beskonačni Bog. A...