Dnevna arhiva: 9. listopada 2021.

9. listopada – sv. Abraham i Sara

“Saraja bijaše nerotkinja — nije imala poroda. Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, ženu svoga sina Abrama,...