Ne bojte se! Sveti Papa Ivan Pavao II “Kad sam 22. listopada 1978. na Trgu svetog Petra rekao riječi “Ne bojte se!” nisam mogao u potpunosti znati koliko će one daleko odvesti mene i cijelu Crkvu. Njihovo značenje više dolazi od Duha Svetoga, Utješitelja kojeg je Isus Krist obećao svojim učenicima, nego od čovjeka koji ih je izgovorio.”

Poticaj “Ne bojte se!” treba protumačiti u vrlo širokom značenju. U određenom smislu to je bio poticaj upućen svim ljudima, poticaj da se pobijedi strah u sadašnjoj svjetskoj situaciji.

Zašto ne bismo trebali imati straha? Jer čovjeka je Bog otkupio. Izgovarajući ove riječi na Trgu svetog Petra, znao sam da će moja prva enciklika i cijelo moje papinstvo biti vezani uz istinu Otkupljenja. U Otkupljenju nalazimo najdublju osnovu za riječi „Ne bojte se!“: „Jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinorođenca.“ (Iv 3,16).

/vjeraufanjeljubav.com.hr/