Nasilje i zlouporaba droga veliki su problemi današnjice. Svake godine na 26. lipnja, obilježavanjem Svjetskog dana podrške žrtvama nasilja i Svjetskog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, želi se upozoriti pojedince i zajednice, globalnu javnost i institucije na ove sverastuće probleme i potaći na zajedničko djelovanje na sprječavanju i suzbijanju istih.

Ne zatvarajte oči pred nasiljem!

Svako djelovanje koje u nekome uzrokuje osjećaj straha, osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva, smatra se nasiljem.

Živimo u vremenu brojnih nasilja. Današnji mediji pretrpani su sadržajima koji govore o nasilnim događajima i još uvijek se na nasilje reagira najčešće kada je prekasno i već došlo do nekog nemilog događaja. Iskrivljena percepcija nasilja jedan je od razloga zatvaranja očiju pred nasiljem.

Naime, mnogi smatraju da se nasilje manifestira samo kroz fizičko zlostavljanje, ali psihičko zlostavljanje je jednako pogubno i destruktivno po žrtvu. Vrlo je vjerojatno da smo i sami na svojoj koži osjetili ili bili svjedoci različitih nasilnih ponašanja: od verbalnih napada, vrijeđanja i psovanja pa čak i do uhođenja ili nekog drugog vida uznemiravanja koji se danas sve više susreću i u virtualnom svijetu.

Žrtve nasilja nisu netko tko je udaljen miljama od nas, žrtve nasilja su među nama, a nasilje svakodnevno stavlja izazove i u naš život. Da bismo mogli na vrijeme reagirati pred nasiljem i adekvatno pomoći žrtvama nasilja, moramo ga pravovremeno prepoznati i prema tome odmah djelovati. Jučer se je žrtva nasilja bio vaš susjed, prijatelj ili partner, a danas to možete biti vi!

Žrtve nasilja snose mnoge posljedice koje su, nažalost, dugotrajnije od neposredne fizičke boli. Mnogi od njih nakon doživljene traume od strane zlostavljača pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, doživljavaju razne psihičke, psihosomatske i društvene poteškoće. Negativan utjecaj nasilja na psihofizičko funkcioniranje neminovan je, stoga je omogućavanje podrške u bilo kojem obliku presudno za daljnje neometano funkcioniranje osobe koja je postala žrtvom nasilja.

26. lipnja 1987. godine na snagu je stupila Konvencija Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, kako bi se osigurala i pružila podrška žrtvama nasilja diljem svijeta, kroz medicinsku, psihološku, humanitarnu, socijalnu i pravnu pomoć, te spriječilo izvršenje akta nasilja kroz zakonske, administrativne, sudske ili druge mjere na koje se obvezuju sve države potpisnice ove Konvencije, a financiraju i brojne organizacije koje pružaju zaštitu i pomoć žrtvama nasilja; savjetovališta, Hrabre i SOS telefone i besplatne pravne pomoći.

Nitko nema pravo da vas zlostavlja i ugrožava vaš osobni integritet – prijavite nasilje i zatražite pomoć!! Tražiti pomoć nije sramota, već prvi korak na putu do zaštite od nasilnika.

Iste godine, 1987., Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 26. lipnja i Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, želeći upozoriti globalnu svjetsku javnost na sverastući problem zlouporabe (opojnih) droga i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera, kako na globalnoj svjetskoj tako i na nacionalnoj razini, za djelovanje u postizanju zajedničkog cilja – međunarodno društvo slobodno od (zlouporabe) droga.

Zlouporaba opojnih droga, te bolest ovisnosti o drogama kao njena posljedica, pogađaju sve zemlje i društvene slojeve i zajednice. Prate ju i zarazne bolesti poput HIV-a, hepatitisa i spolno prenosivih bolesti nanoseći ogromnu štetu, kako pojedincu koji je ovisan, tako i obitelji, te cijeloj društvenoj zajednici.

Procjenjuje se da je dostupnost raznih opojnih droga sve veća, da eksperimentiranje s drogama počinje sve ranije, da se nastavlja trend porasta broja mladih i žena konzumenata droga kao i visoka korelacija korisnika droga sa samoubojstvima, kriminalom, nasiljem… U cilju suzbijanja zlouporabe droga kao i nadzora neophodno je raditi na smanjenju ponude (zadatak represivnog sustava) i potražnje u što trebaju biti uključene, prije svega obrazovne institucije i lokalna zajednica, kao mjesta edukacije za zdravi stil života i prevenciju rizičnog ponašanja, te zdravstvene ustanove za prevenciju i liječenje i institucije socijalne skrbi za rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika.

Nitko nije siguran u društvu u kojem droga preuzme kontrolu. Kako droga kontrolira ovisnika i njegovo tijelo, tako nezakoniti uzgoj i prodaja droga mogu kontrolirati i čitave zajednice putem mreža kriminalnih organizacija. Cilj obilježavanja ovog dana i međunarodne kampanje je podizanje svijesti o tom velikom problemu i štetnim posljedicama koje zlouporabe opojnih droga donose pojedincima, osobito mladim ljudima, kao i cijelom društvu, te potaknuti sve na što uspješnije aktivnosti u njihovu preveniranju, pravovremenom otkrivanju i sankcioniranju.

 

/Misija FRAMOST/

 

Izvori: /mimladi.hr/ /gov.hr./ /zzjzfbih.ba/