Koliko često razmišljamo o tome kako smo blagoslovljeni jer smo dobili na dar jednog anđela čuvara koji nas čuva i bdije nad nama?… Mnogi od nas su kao djeca redovito izricali molitvu ”Anđele, čuvaru mili”, prije spavanja, ili pri ustajanju, ali kao odrasli malo-pomalo zaboravljamo na važnost i moć koju anđeli mogu imati u našim životima. A, tko su zapravo anđeli?

Anđeli su čisti duhovi, savršena stvorenja Božja, obdareni razumom i slobodnom voljom, posve jednostavne naravi, besmrtni, nepromjenljivi, i ljudskim tjelesnim očima nevidljivi, te kao takvi odražavaju sliku svoga Stvoritelja. Ne podliježu fizičkim ograničenjima niti zakonima propadljivosti. Anđeli nisu nikakva apstrakcija niti slikoviti govor. Oni su konkretna Božja stvorenja koja kroz svu vječnost slave svoga Stvoritelja i izvršavaju Njegove naume.

Teško je ljudskom umu prodrijeti u anđeosko stanje i razumjeti anđeoski svijet, jer neizmjerna je razlika između njihove i ljudske naravi. Njihova narav, naime, uzvišenija je i savršenija od ljudske i među svim stvorenjima zauzimaju najodličnije mjesto u svemiru. Simbol ljudi jest ljudski lik hermafrodita (anđeo nije ni muško ni žensko, jer je oboje), a simbol nebeskog jesu krila kojima se uzdiže iznad zemaljskog. Sam Isus poziva se na anđeosko stanje opisujući budući život onih koji se nađoše dostojni onoga svijeta. ”Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća” (Lk 20,36).

Zapravo, anđeli su veza, raspon između relativnog (ljudi) i apsolutnog (Bog). Na grčkom jeziku riječ ‘aggelos’ znači ‘vjesnik’, ‘glasnik’. Javljaju se u Bibliji kao bića koja prenose Božje poruke, objavljuju Njegovu volju, javljaju se u snu ili slave Boga na nebesima. Oni su posrednici između Boga i čovjeka, kao što su to bili često upravo po anđelima nadahnuti proroci, a kasnije i svetci. Biblija spominje tri arkanđela: Mihaela, Gabrijela i Rafaela, te anđeoske vojske, no u kršćanskoj tradiciji među raznim njihovim podjelama ustalila se ona iz kraja 5. stoljeća Dionizija Aeropagita. On je anđeosku hijerarhiju podijelio na devet korova podijeljenih na tri reda.

Milijuni i milijuni anđela nastanjuju nebo, služeći Bogu, ali milijuni i milijuni anđela također su ovdje na zemlji, služeći nama. Oni su među nama, oko nas, blizu nas, svugdje. Njihova aktivnost, što se tiče nas, nikad ne prestaje. U svakom je trenutku dana, iako ih mi ne vidimo, niti čak slutimo njihovu prisutnost, niti osjećamo njihov utjecaj. Oni nas paze neograničenom brigom i ljubavlju. Ovi anđeli u svakoj nam prilici pomažu čineći nam bezbrojne usluge i čuvajući nas od opasnosti i zala svake vrste. Bog nas je dao njima na brigu:”Jer je on dao svojim anđelima da se brinu za tebe; da te čuvaju na svim putevima tvojim. Na svojim rukama će te nositi: da se tvoja noga ne spotakne o kamen.” (Ps 90,11-12).

Vjerovanje, omiljeno u puku, da svaka osoba ima svog anđela čuvara, nalazi opravdanje u Isusovim riječima: ”Pazite da ne prezrete nijednog od ovih najmanjih, jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.” (Mt 18,10). Katolička crkva to ispovijeda, vjeruje i uči, istom sigurnošću kojom ispovijeda vjeru u Boga Stvoritelja.

MOLITVA

Anđele Božji, moj dragi čuvaru s kojim me veže ljubav Božja! Ovdje, svaki dan, budi uza me i prosvjetljuj me i štiti, vladaj nada mnom i vodi me. Amen.

Neka vas vaš anđeo čuvar sve pazi, čuva i vodi u dubinu Božjeg milosrđa, ljubavi i dobrote.

 

Izvori: /laudato.hr/, /bitno.net/

Vezano: http://www.framost.com/2023/10/02/2-listopada-sveti-andeli-cuvari/

/Misija FRAMOST/