Foto/ Izvor: Fra3

Papa Ivan Pavao II. godine 1997. ustanovio je Dan posvećenog života i odredio da se slavi 2. veljače, na Svijećnicu, a time je želio istaknuti važnost onih koji su posvetili Bogu svoj život slijedeći evanđeoske zavjete siromaštva, poslušnosti i čistoće. Dan je to i kada se promiču redovnička zvanja, uz molbu Bogu da pošalje radnike u svoju žetvu, piše mr. Snježana Majdandžić-Gladić, a donosi portal Vjera i djela.

Odabir blagdana Prikazanja Gospodinova u Hramu ima svoju simboliku: kao što je Isus prikazan u Hramu, posvećen Bogu, tako se i redovnici izravno odlučuju djelovati Bogu na slavu, ljudima na korist te na vlastito posvećenje, odnosno odlučuju izbliza nasljedovati Isusa Krista. No, kao što je Isus bio znak osporavan, proroštvo starca Šimuna opominje i na težinu redovničkog života i upozorava da će svi oni koji se budu trudili nasljedovati svoga Učitelja također imati mnogostrukih poteškoća, ali i da će po predanosti svome pozivu moći prepoznati radost evanđeoske poruke i životom i riječima svjedočiti je drugima.

Prema statistici Katoličke Crkve s danom 31. prosinca 2021. god., danas u svijetu ima ukupno oko 232.000 redovnika i oko 609.000 redovnica. Od ukupnog broja redovnika oko 128.000 je svećenika, trajnih đakona je oko 600, redovničke braće (oni koji nisu primili sveti red) nešto manje od 50.000, redovničkih bogoslova nešto preko 43.000, a redovničkih sjemeništaraca nešto manje od 23.000. Među biskupima ima oko 1.200 redovnika. Statistike bilježe da je sve manje zvanja u Europi, a to se odražava i na redovnički život. Ipak, uočljiv je porast u Africi i Aziji, što otvara novu svijetlu perspektivu koju mnogi ističu, a to je da u tim dijelovima svijeta kršćanstvo raste i nudi nadu da se budućnost Crkve ogleda u tim dijelovima svijeta. Tome bitno pridonose i redovnici.

Dan posvećenog života prilika je ne samo da molimo za sve sadašnje redovnike i buduća zvanja, nego da se sa zahvalnošću prisjetimo svega onoga dobroga što su oni činili kroz povijest i što čine danas – za dobro Crkve i društva, šireći kraljevstvo Božje na zemlji po svojim karizmama, bez obzira je li riječ o kontemplativnim ili aktivnim redovima, navodi mr. Snježana Majdandžić-Gladić.

Posvećeni život je dokaz da postoji drugačiji način života i odnosa prema drugima pa je tako pravo evanđeosko svjetlo za sve vjernike i ljude. …

Redovnički je život dar onima koje Bog cijeni i poziva na veće sudioništvo u milosti, u Božanskom životu i nasljedovanju Isusa Krista. Riječ je o Božjoj ljubavi koju valja uzvratiti darom svojeg života. U zoru trećeg tisućljeća Bogu posvećene osobe više naglašavaju zajednički život, sudioništvo, opraštanje, uzajamni prihvat, vedrinu i pravi mir. O svemu tome svjedoče redovničke zajednice koje su pozvane odgovoriti na veliki dar Božje ljubavi.

Upravo je ovom današnjem društvu potrebno svjedočenje, jer u svijetu vlada mržnja, nasilje, egoizam, trka za bogaćenjem i bezobzirnost prema svim ljudima. Posvećeni život je naprotiv dokaz da postoji drugačiji način života i odnosa prema drugima pa je tako pravo evanđeosko svjetlo za sve vjernike i ljude.

Danas Bogu posvećeni život doživljava mnoge izazove i teškoće, što dokazuje i smanjenje broja zvanja. Uvijek je bilo teško sve ostaviti i slijediti Isusa pa su i sveci morali svladavati mnoge teškoće. Danas obitelji ne prihvaćaju zvanja, teško je ostati vjeran zvanju. Veliki je izazov sekularizam i sloboda, raspolaganje novcem. Zaboravljene su dimenzije duha. Zvanja više skoro da i nema, jer se na Zapadu ne rađaju više djeca, vlada egoizam, nema otvorenosti Božjem i ljudskom životu što je dovelo do smanjenja broja zvanja. Danas je potrebno veće junaštvo da se prihvati Bogu posvećeni život upravo zbog takvog konteksta.

Zvanje je danas teže ostvariti nego u prošlosti. Nekada je kršćanski životni kontekst poticao redovnička zvanja. Sada se živi u posve drugačijem, sekulariziranom svijetu i mladima je za odluku potrebno mnogo veće junaštvo.

Fra Dalibor (http://www.fra3.net/), objavljeno: 2. veljače 2012.

Izvori: Vjeraidjela.com, Bitno.net

Poveznice: Dan posvećenog života – Vjera i djela; Dan posvećenog života (bitno.net)

Foto/ Izvor: Fra3

/Misija FRAMOST/