Foto/ Izvor: Zupajastrebarsko.hr

Danas, 2. veljače, katolici diljem svijeta slave blagdan Prikazanja Gospodinova – Svijećnica ili Kalandora. U svim crkvama se slave svete mise i blagoslivljaju svijeće, koje će se kasnije koristiti u obredima krštenja, tijelovskim procesijama i drugim prigodama. U Dalmaciji, ovaj se blagdan zove Kandelora, a u Slavoniji Svitlomarinje – svjetlo Marijino.

Prikazanje Gospodinovo je blagdan Prikazanja Isusova u Hramu i slavi se 40 dana nakon Božića. Današnji blagdan je spomendan na događaj kada su, prema propisu Mojsijeva Zakona, Josip i Marija donijeli Dijete Isusa u Hram da Ga, kao prvorođenca, obredno prikažu Bogu.

Tu se, bilježi evanđelist, zatekao starac Šimun, koji je uzeo Dijete u naručje i u nadahnuću, prepoznao u njemu budućega Mesiju. Pri tome je Šimun, to je okosnica blagdana, Isusa nazvao Svjetlom, doslovno ”Svjetlost za rasvjetljenje naroda”. Otuda blagdanu pučko ime Svijećnica ili Kalandora.
Šimun je Mariji ujedno prorekao da će joj ”mač boli probosti dušu”. Spominjući se toga događaja, vjernici u crkvu donose svijeće na blagoslov. U obitelji se ta svijeća pali u različitim prilikama: na velike blagdane, u vrijeme oluje i grmljavine, stavlja se i u ruku umirućima kao ohrabrenje i znak nade u vječni život, ali se pali i u drugim situacijama.

U narodu su brojne izreke koje se spominju uz ovaj blagdan. Naši stari bi običavali reći: ”Kalandore ora, prođe zime pola. Za njom ide sveti Blaž, kaže to je laž!”
Stariji su smatrali da će godina biti dobra i rodna ako je Kalandora popraćena kišom. Otuda i stara poslovica: ”Kalandora vodna, godina rodna”. Druga, opet poslovica kaže: ”Kalandora vedra, u dice se vide rebra.”

Iako ne spada među zapovjedne svetkovine, Prikazanje Gospodinovo, Svijećnica ili Kalandora puku je drag blagdan i crkve su toga dana vrlo posjećene.

Svima koji nose ime Marija, Marijana, Marijan, Marica, Marina, Marin, Marinka, Marinko, Svjetlana,… čestitamo imendan!!

Više na: 2. veljače – Prikazanje Gospodinovo- Svijećnica – Framost

Foto/ Izvor: Zupajastrebarsko.hr

/Misija FRAMOST/