Danas slavimo blagdan svetih apostola Šimuna i Jude Tadeja. O današnjim svecima nemamo puno podataka. Šimuna spominju sva četiri evanđelja, nazivajući ga Kananejcem ili Revniteljem. Po tome možemo zaključiti da je rodom bio iz Kane Galilejske i da je, prije nego se pridružio Isusu, bio pripadnik političke stranke zelota, koja je u onodobnom Izraelu nastupala protiv rimske okupacije, ne prezajući ni pred nasiljem. Šimuna evanđelja nazivaju Kananejcem ili Revniteljem kako bi se razlikovao od drugog, mnogo poznatijeg Šimuna, apostola Petra.

Predaja nam pripovijeda da je Šimun s Judom Tadejem propovijedao po Siriji, Egiptu, Perziji i Armeniji te su obojica podnijeli mučeništvo u sirijskoj Edessi. Ondje su navodno pred tamošnjim kraljem javno raspravljali s dvojicom kraljevih vračeva koji su, vidjevši da gube, na apostole pustili zmije, ali im one nisu naudile. Kralj je u bijesu naredio da ih se ubije, pa su Šimuna prepilili pilom, a Judu zatukli toljagom. Ikonografski se Šimun prikazuje s pilom i zmijama, a zaštitnik je drvosječa.

Juda je pridjevak Tadej dobio da bi se razlikovao od Jude izdajice. Taddaj na aramejskom jeziku znači hrabar, odvažan čovjek, junak. Smatra ga se bratom svetoga apostola Jakova Mlađeg. Propovijedao je zajedno sa Šimunom, pa je zajedno s njime i mučen te se slavi na isti dan. Ikonografija ga prikazuje sa simbolom njegova mučeništva, toljagom, a ponekad i s helebardom te s kutomjerom ili križem. Zaštitnik je bolničara, bolnica i glavni zaštitnik Armenije. Kult mu je posebno raširen u Poljskoj, u kojoj je Tadej često muško ime. Juda Tadej zaštitnik je i dobre smrti i očajnika, odnosno beznadnih situacija, jer mu se, prema jednoj predaji, sam Krist požalio na muku koju je imao podnijeti.