Danas slavimo svetu Sabinu Rimsku. Današnja je mučenica mučeništvo podnijela 29. kolovoza, ali joj spomendan slavimo na današnji dan, jer se na dan njezina mučeništva slavi Glavosjek svetoga Ivana Krstitelja. Prema predaji, koju donosi opis njezina mučeništva, Sabina je pripadala rimskoj aristokraciji koja se na kršćanstvo obratila pod utjecajem svoje sluškinje Serapije. Zajedno su pohađale kršćanska bogoslužja u rimskim katakombama, u kojima su se kršćani jedino mogli slobodno sastajati. Međutim, Serapija je uskoro prokazana kao kršćanka, uhićena je i mučena. Ubrzo za njom otkrivena je i njezina gospodarica Sabina te je i ona uhićena i podnijela mučeništvo tako što joj je odrubljena glava.

Tijela dviju mučenica, zajedno s drugim mučeničkim relikvijama, pokopane su u rimskoj bazilici svete Sabine na brežuljku Aventinu, koju je u petom stoljeću podigao Petar Ilirski, očito iz naših krajeva. Ova je bazilika inače zanimljiva kao jedna od rijetkih ranokršćanskih crkava u Rimu koja je izbjegla barokizaciju te je ostala u gotovo izvornom stanju. Uz nju je sveti Dominik u trinaestom stoljeću osnovao dominikanski red, te mu se ondje i dalje može vidjeti ćelija. Sveta Sabina i danas je sjedište uprave dominikanaca. U ikonografiji svetu Sabinu prikazuju s tipičnim simbolima mučeništva – knjigom, palmom i krunom.